Pazar, Mart 24, 2019

Konteyner kiralama şartları

Kiralama Sistemi Kiralayan ve Kiracıyı Korumak Amacı İle İki Şekilde Çalışmaktadır.

 1. Kiracı kiraladığı konteyner/lerin ücretini depozito olarak peşin öder. Kiralama sona erdiğinde kiralayan kira ücretini keserek kalan parayı kiracıya iade eder.
 2. Kiracı kiraladığı konteyner/lerin ücreti kadar Banka Teminat mektubunu kiralayana verir. Kiralama sona erdiğinde kiralayan Banka Teminat mektubunu geri iade eder.

Bunun dışında kalan kiralama şartları aşağıdaki şekildedir.

 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. Kiracı, kiralananı kısmen veya ta-mamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 2. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
 3. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 4. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorun-dadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 5. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan do-layı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zo-rundadır.
 6. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 7. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, ki-ralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 8. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 9. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 10. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması du-rumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 11. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusur-lardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 12. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 13. Kiracı ödemeleri peşin yapmak durumundadır.Ödeme yapıldıktan sonra konteyner yüklemesi yapılıp kiracıya teslim edilecektir.
  • Şube adresi:İş Bankası Ostim Şubesi Ahievran Cad. Ostim/ANKARA
  • Şube Kodu:4157
  • Hesap no:36087
  • Iban no:TR46 0006 4000 0014 1570 0360 87 Kira bedeli, kiralayanın yukarıda yazılı olan hesap bilgileri esas alınarak hesaba  yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.
 14. Kiracı konteyner ücretinin tamamını kiralayana ödeyecek, kiralama süresi sonucunda kalan miktar konteyner tesliminden en geç 1 hafta içerisinde kiracıya iade edilecektir.
 15. Herhangi bir anlaşmazlık oluşması durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

Sayılarımızla Baki Karoser & Konteyner


Powered by keepvid themefull earn money